måndag, april 18, 2011

BRUKARFÖRENINGENS SEMINARI 27 APRIL

Jag kör lite info och länkar innan jag tar mig an det dagliga svamlet.  Börjar med en hint om Svenska brukarföreningens årliga seminarie. Förra året var jag själv där med en nära vän. Man behöver liksom inte ha några egna drogproblem eller på annat sätt vara involverad i drogproblematiken för att besöka seminariet. Det är intressanta föreläsare och jag tyckte att jag lärde mig en hel del och fick nya insikter. Dessutom blev det ju även en del möten med nya människor vilket alltid är upplyftande och givande.

I år går det av stapeln nästa onsdag 27 april kl. 8.00-16.30. ( 17.00)
Plats: Landstingssalen i Landstingshuset, Stockholm.
Hantverkargatan 45

Det kostar 500kr för hela dagen.

Föreläsare är : LEIF GRÖNBLAD Programchef för Ulleråkers Metadonprogram samt forskare, med dr vid Beroende och Neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset och Institutionen för Neuropsykiatri, Uppsala Universitet.
Rubrik:
Hur kan vi i framtiden säkerställa kvaliteten i substitutionsbehandlingen? Här presenteras programmets utveckling och forskningsresultat. Ulleråker är  Sveriges första Metadonprogram och ett av de äldsta i
världen. En 40-åring med genuin kunskap.


DAGMAR HEDRICH Analytiker vid EMCDDA (EU:s statistiskorgan för narkotikafrågor), Lissabon, Portugal.
Rubrik:
En överblick av harm reductionläget inom EU och om ”safe injecting sites” etcetera.


MARTIN KÅBERG Läkare (Infektion och beroende) vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Rubrik:
Medicinsk indicerat kontra moralism inom narkoman och infektionsvård! Står beprövad erfarenhet och
brukarnas verklighet i konflikt med politisk ideologi? En jämförelse mellan Australien och Sverige.


LOUISE PERSSON Forskningsansvarig på Svenska Brukarföreningen (beteendevetare och författare)
Rubrik:
300 brukare om substitutionsbehandling! Är det provokativt eller en möjlighet till brukarsamverkan? Här
talar brukarna fritt om deras erfarenheter och synpunkter på den vård som är eller varit till för dem. Vi har samlat de brukare som sällan kommer till tals, och analyserat åsikter och attityder, jämfört städer och olika kliniker i Stockholm. Stämmer brukarnas bild med den som klinikerna ger? Vems verklighet ska gälla!


GERHARD LARSSON Regeringens särskilda missbruksutredare. Under våren ska utredningen överlämnas till Sveriges regering.
Rubrik:
En redogörelse av utredningen och dess rekommendationer. Vad behöver göras? Står evidens i konflikt med politik och ideologier?


BERNE STÅLENKRANTZ Ordförande Svenska Brukarföreningen.
Rubrik:
Om ords betydelse! Hur väl stämmer beskrivelserna med verkligheten Jag och mina kamrater lever under? Är ordet drogfrihet mer till för att tillfredsställa andra aktörer än brukarnas? Är ord stigmatiserande?


 JOHAN KAKKO Överläkare i psykiatri, specialist i beroendevård, forskare och författare.
Rubrik:
Heroinberoende ur ett neurovetenskapligt perspektiv. Utdrag ur förordet i boken: ”Efter avslutad föreläsning
tackar (social)ministern honom för hans ”synpunkter”. Sammanblandningen av åsikt med vetande blir en
omskakande upplevelse för Johan.

MARIAM CLAESON Program koordinator för Världsbanken för HIV/AIDS i Sydasien.
Rubrik:
Kan Norr lära från Syd? Harm reduction/skademinimering är best practice inom global hälsa.

ALEC CARLBERG Ordförande i Rainbow Sweden, klientrörelsens paraplyorganisation, samt i det sociala brukarägda företaget Prima Gruppen.
Rubrik:
Narkotikapolitiken – Humanismens och förnuftets arena?

Mer info finns förstås på deras hemsida, där man även kan anmäla sig.  Har man tid och möjlighet är det ett bra sätt att spendera dagen på.

Inga kommentarer: