torsdag, december 04, 2014

LEK MED POLITIK

Jag har flera uppslag att skriva om, men det blir ju lätt så långt när jag skrivit första meningen i ett inlägg, att när jag skrivit klart platsar det inte att dra in något helt annat. Och sista tiden har varken lusten eller orken funnits att skriva flera inlägg. Men idag blir det i alla fall två. Det här och senare en resumé av gårdagen.

Det här låg jag och kom på i morse innan jag klev ur sängen. Kanhända blev jag inspirerad av gårdagens repris av Blå ögon, som jag fick vänta en timma extra på för att det var något extrainsatt avsnitt av Uppdrag granskning. Jag vet inte, men det politiska tillståndet är ju idag lite lustigt och politikerna är lustiga. Jag låg och funderade på hur jag ser på det hela. Just nu ska jag väl tillägga.  Antagligen kommer en del av er att tycka att jag inte är klok, några att jag inte fattar någonting och vissa andra att jag lever i en fantasivärld. Och det sista stämmer ju *ler*.  Men det är som rubriken antyder en lek med lite fantasi och lite av mina åsikter och min syn på spektaklet.

I huvudstaden finns en byggnad som kallas Bushuset. Där kan man hitta alla möjliga människor, men det alla har gemensamt är att de vill ha makten i landet och i ett försök att få den så hittar de på allehanda bus. Allt för att lura landets medborgare att just de är de rätta att få landet till ett välfungerande samhälle. De här människorna agerar naturligtvis inte ensamma, utan de har bildat grupper där de med likasinnade försöker påverka medborgarna. Medborgarna får nämligen vart fjärde år rösta på den grupp som lurats mest och bäst.

Eftersom det bara är narrar i det här huset, så är det inte alltid att gruppen med mest röster vinner. För länge sedan införde de att de skulle delas upp i två block... ett höger och ett vänsterblock typ. I högerblocket ingår 5 grupper och i vänsterblocket 3 grupper. Bara det gör det hela orättvist. Det block som fått mest röster vinner naturligtvis och den grupp i det blocket som fått flest röster får ha makten i fyra år tills nästa röstning. Ja, så skulle man kunna tro att det skulle vara. Men de här busiga narrarna hittar på alla tänkbara knep för att få makten. 

I högra blocket återfinns följande fem grupper:

Högerpartiet. En grupp som anser sig stå över alla andra grupper, trots att de sällan fått folkets röster i så stor omfattning att de kunnat tillskansa sig makten. Men de senaste åtta åren har de lyckats genom att manipulera in tre ganska små grupper på högersidan i sin grupp, en slags allians.  På så sätt fick de flest röster och de små grupperna fick en chans att få lite uppmärksamhet på köpet, trots att de egentligen står ganska långt från varandra ideologiskt. Men vad gör man inte för lite makt?
Människorna i den här gruppen anser att alla ska klara sig själva oavsett sjukdom, arbetslöshet, dåligt betalda jobb, bostadslöshet med mera. Staten ska inte stå för någon välfärd. En slags naturlig utrensning kan man säga. Ungefär som i djurvärlden, de svaga dör ut och kvar står de starka och rika.


Värna landsbygden:  En ganska liten grupp som påstår sig värna om en levande landsbygd. Den här var den ena av de tre grupperna som kröp in i högerpartiets grupp, där de blev tvungna att anpassa sig och där deras hjärtefrågor ofta nonchalerades. Men de fick uppmärksamhet och spelade med i busspelet.

Liberalerna: Den andra av grupperna som gick in i högerpartiet. Människorna här ser sig själva som liberaler som anser att var människa har rätt att göra vad den vill så länge det inte skadar de själva eller andra. Valfrihet kan man säga är deras ledord. Men det är bara ett sätt att lura medborgarna. I själva verket är det en ganska auktoritär grupp och än mer blev det efter att de blev tvungna att gå i högerpartiets ledband. Om någon ifrågasatte deras ledord om valfrihet, så höll de för både ögon och öron och vägrade svara, eller lade skulden på någon annan.

Partiet kristna värderingar. Den minsta av grupperna i det högra blocket. Har flera gånger fått så få röster från medborgarna att de riskerat åka ut från bushuset. Naturligtvis tackade de inte nej när högerpartiet erbjöd dem att komma in i deras grupp. Bättre där än ute i kylan tänkte de kanske, för de har inte mycket gemensamt med högerpartiet, eller någon annan grupp heller. Ett skenheligt beteende kan man tycka, vilket är rätt vanligt bland extremkristna. Makten är starkare än de kristna värderingarna.

Fosterlandspartiet. Den sista och femte gruppen. En ganska ny grupp vars enda syfte är att behålla Sverige svenskt i stort sett. Med andra ord stoppa invandringen. Det är deras största fråga. Lustigt nog får den här gruppen fler och fler röster av medborgarna. Men eftersom rasism ökat i världen är det tabu att diskutera något som skulle kunna tolkas som rasism. Därför är den här gruppen väldigt ensam. Ingen av de andra grupperna vill samarbeta med den här, därför att risken är stor att deras chans till makt då minskar. Det de andra inte fattar är att många tar parti för folk som mobbas och fryses ut.  När den här hatade fosterlandsgruppen insåg att de hade vind i seglen, kunde de börja busa ordentligt och börja ställa krav. Hur det avlöper vet vi ännu inte.

I det vänstra blocket finns dessa tre grupper:

Solidaritetspartiet. Den här gruppen har i många, många år varit störst och således haft makten flera gånger och i långa perioder.  Grundideologin hos människorna i den här gruppen var att alla människor har samma värde och att vara solidarisk mot sin medmänniska. Ingen skulle behöva bo på fattighus eller vara tjänare åt rikemän som behandlade dem som djur, eller på nåder få hyra ett litet torp av någon storbonde (statare). Alla skulle ha rätt till utbildning och till pension.Man kan säga att deras ideologi är precis tvärtom vad högerpartiets är. Eller var.
För i sin iver att behålla makten så sneglade de på sin största konkurrent som alltså är högerpartiet och idag är grundideologin inte riktigt samma. Å andra sidan är inte heller läget i samhället detsamma. Men människorna här är förstås också en samling narrar så för att försöka återta makten efter högerpartiets åtta år så lurade de i medborgarna en massa valfläsk innan det var dags att rösta.

Sol, vind och vattenpartiet. Den andra gruppen på vänstersidan. En relativt ny grupp och relativt liten. Deras enda önskan är en bra miljö. För att försöka locka fler medborgare att rösta på dem så låtsas de vara insatta även i andra viktiga frågor som till exempel skolan och jobben. Kanske är de insatta, men deras förslag är inte förankrade riktigt i verkligheten och de tjuvlyssnar på andra grupper och tar bitar här och där som aldrig blir någon helhet.

Statliga partiet. Den sista gruppen i bushuset. Den här gruppen vill verkligen ha makt i ordets rätta betydelse. De vill helst att staten ska bestämma det mesta över medborgarna. Visserligen har de mjuknat med åren och kan tänka sig ge folket en viss frihet. Men samtidigt som de helst ser statliga myndigheter, statliga skolor, statliga sjukinrättningar, statliga monopol, så värnar de om de svaga i samhället.

Scenariot i dagsläget:

Efter senaste röstningen om vilken grupp som skulle få ha makten kommande fyra år, så förlorade det högra blocket. Redan innan sista rösten var räknad aviserade ledaren för högerpartiet sin avgång. Man kan kalla personen en dålig förlorare och förvåningen var stor bland de övriga i gruppen.
I vänsterblocket hade Solidaritetspartiet flest röster, men eftersom den skapade alliansen i högerblocket tillsammans hade fler, tvingades gruppen till samarbete med Sol, vind och vattenpartiet. Annars hade de gått miste om makten.
Att slå sig ihop med det Statliga partiet var inte aktuellt, vilket fick ledaren för det statliga partiet att gråta ett par dagar. Man blir ledsen när makten är så nära och sedan flyter ur händerna.

För att kunna ha makt över ett land och dess medborgare måste man ha ordning på debet och kredit. Alltså finanserna, vad kommer in, vad går ut. Så vänstersidan gör sin budget och högersidan gör sin och det utstötta Fosterlandspartiet gör sin egen. Sedan röstar alla människorna i bushuset på vilken budget de anser vara bäst. Eftersom Fosterlandspartiet är mindre än vänster och högersidan, så röstar de på den budget som mest liknar deras. Ingen mer än de själva röstar på deras egen. Nu kan man kanske tycka att de för landets bästa borde ha röstat på den budget som kom från den sidan som genom folkets röstning fått makten.  Alltså vänstersidan.

Men så fungerar det inte i bushuset. Är man kåt på makten och arg för att ingen vill prata med en så sätter man allt annat på ände. Man röstar ner vänstersidans budget, vilket innebär att Solidaritetspartiet och Sol, vind och vattenpartiet tappar makten till förmån till högersidan. Ledaren för Solidaritetspartiet utlyser då nyval. Något som väl aldrig hänt tidigare. Högerpartiet har fortfarande ingen ledare, bara en tillfällig, så de får panik att få till det innan nyvalet. Fosterlandspartiet jublar åt sitt agerande och tror förstås att de ska få ännu fler röster vid nya valet.
Medborgarna som ville ha en förändring och återuppbyggnad av välfärden, som högerpartiet med sin allians raserade, får nu rätta sig efter högersidans budget ett år framöver tills nästa budget görs.

I media debatteras det för fullt. Ledarna för grupperna i bushuset uttalar sig och alla skyller på andra. Solidaritetspartiet skyller på högersidan för att de inte velat ta emot deras utsträckta händer och på Fosterlandspartiet för att de inte sett till landets bästa.  Högersidan skyller på Solidaritetspartiet för att de lägger ansvaret på dem. Fosterlandspartiet skyller på vänstersidan för att de vägrar prata med dem. Precis som det ska vara i ett bushus. Inget är på riktigt, inget är seriöst, ingen tänker på landet och medborgarna. Det är lek, bus, taktik och jävelskap. Allt för att få ha makten i fyra år.

Min åsikt:

Ett litet dumt tänk och även att förstora sin egen förträfflighet, att räkna med att när man vunnit makten utan marginaler tro att motståndarsidan ska ta emot en utsträckt hand och komma krypande över. Ännu mera dumt att när de inte gör det kalla dem ansvarslösa.

Högersidans arroganta ironi tillför ingenting. Förutom att de själva kanhända känner sig upplyfta av det. Vissa lyfter ju sig själva genom att se ner på andra. Det är också typiskt för Högerpartiet att just se sig som överlägsna andra.

Rena lekstugan för Fosterlandspartiet. Det enda de nu vill är att få sin vilja igenom och ett försök till det är genom hot. Ett typiskt sexårsbeteende. Pratar du inte med mig så slår jag dig.. typ. Leker du inte med mig så kastar jag sand på dig. Du är dum och det är ditt fel att det blir nyval... inte mitt. Jag gjorde bara vad jag måste för att få det som jag vill.

De enda som står lite utanför kaoset är Statliga partiet. Visserligen var de involverade i vänstersidans budget, men inget står och faller just nu vad gäller den gruppen.

Vad är det som komma skall?:

Ja, det tvistar inte ens de lärde om ännu. Ingen vet. Spännande och osäkert på samma gång. Högerpartiet lär få, enligt mig, en osympatisk ledare vad det lider. Människorna i bushuset kommer att samla sina grupper, hitta på nya lögner att manipulera och lura folket med för att vid nyvalet försöka få folkets röster och därmed den åtrådda makten.

Allt medan narrarna hittar på nytt så fortsätter människorna sina liv. En del friska och välmående i sina väldesignade hus lyftande en fantasilön var månad, andra i mer vanliga hus eller lägenheter och med mer vanlig lön, somliga utan vare sig hus eller jobb eller lön.

Det jag vet är att Fas 3 nu blir kvar till nästa budget nästa höst. Ingen uppmuntrande tanke alls. Men vad bryr sig narrarna i bushuset om det? Det viktigaste för dem är inte medborgarna och vad som sker utanför bushuset. Det viktigaste för dem är makten.

Det tog längre tid än jag trodde att skriva det här. Måste försöka få till lite ätbart, men återkommer sedan med ett vanligt inlägg. Tog mig en cancerskrämselsmoothie under tiden jag skrev.

Jag har fryst in grönkål, babyspenat och persilja i olika burkar, så är så smidigt att bara plocka i så mycket jag vill ha. Dessutom blir drycken kall och därmed godare.  Men nu blir det färdigmat från frysen. Tortellini med spenat, körsbärstomat och grillad paprika. Helt okej faktiskt. Riktigt gott. Och smidigt en dag som denna då jag sitter vid datorn och fantiserar och inte har lust att själv laga mat.


2 kommentarer:

Hans-Eriks funderingar sa...

Greta,

Du börjar konkurera med KG Bergström och Margot Silberstein andra politiska experter. Rolig beskrivning om svenska tokläget.

Du ser glad ut med hälso smoothie.

Läcker bild i vänsterkolumnen. Bara ett rött silkesband över en rakad mus! Mu(m)s!

Gretas Svammel sa...

Ibland är det lite kul.... Hans-E... att blanda verklighet och fiktion.